רחוב הראשונים

כשנכנסים לרחוב הראשונים, אפשר לחוש שהזמן עמד בו מלכת, לפחות בחלקו. הרחוב עם שדרת עצי קזוארינות בני 70, ממוקם
במקום הגבוהה ביותר באיזור וצופה על צמרות עצי האורן שבוואדי ומדרום לעבר שכונת תל צבי.
שכונת הפועלים-רח' הראשונים*, השכונה הראשונה בפרדס חנה. נבנתה בשנת  1929, מקימיה היו פועלים של פיק"א  אשר בנו
בתים קטנים על 5 דונם לחקלאות ונטעו את עצי הקאוזורינות. הבאר הראשונה של פרדס חנה נמצאת בחצר גרשוני, הבית הראשון.
ברחוב יש עדיין כמה מבנים מקוריים, חלקם במצב של הזנחה, צניעותם עוד ניכרת לצד בתי מידות חדשים יותר.
בתחילת שנות ה-30' נבנו עוד שתי שכונות פועלים: תל צבי צפון ותל צבי דרום.

רחוב הראשונים, סביבות 1930 * ארכיון בית הראשונים

רחוב הראשונים, 2009

בית ברחוב הראשונים, 2009

בית ברחוב הראשונים, 2009

בית ברחוב הראשונים, 2009

פרט, 2009

מכתב שכנים להצלת עצי הקזוארינות *ארכיון בית הראשונים

דוח ביניים 1993, פקולטה לארכיטקטורה טכניון, ארכיון בית הראשונים 

מודעות פרסומת